ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

5 клас

ПЛАН – ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 5 КЛАС  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

 І. Училищен план-прием на ученици в пети клас за учебната 2019/2020 година, както следва:

ІІ. Начин за прием в пети клас:

При по-голям брой кандидати за прием в пети клас за 2019/2020 учебна година от обявените места в ОУ „П.Р.Славейков“ се прилагат следните критерии за подбор: 

ІІІ. График на дейностите по прием на ученици в пети клас за учебната 2019/2020г.

Приемане на Заявление за участие в класиране за прием в пети клас за предстоящата учебната година 03.06– 11.06.

2019 г.

Училищна комисия, определена със заповед на директора
Класиране на учениците за пети клас от училищната комисия, въз основа на съответствието на кандидатите към критериите приети на заседание на педагогически съвет- Протокол № 7/23.01.2018 г. 12.06 – 17.06.

2019 г.

Училищна комисия, определена със заповед на директора
Изготвяне и обявяване на Списък на приетите ученици за пети клас по паралелки  след класирането 18.06.2019 г. Училищна комисия, определена със заповед на директора
Подаване на  Заявление за записване на ученика в училище след класирането 19.06 – 21.06.   2019 г. Родители/настойници
5. Обявяване на свободните места след класирането на интернет страницата на училището /при наличие на свободни места/ 24.06.2019 г. Училищна комисия, определена със заповед на директора
6. Попълване на свободните места /при наличие на такива/ се осъществява по т. 1,2 и 4 от настоящия График до 13.09.2019 г. Училищна комисия, определена със заповед на директора
Утвърждаване списъците на приетите ученици по паралелки със Заповед на директора, съгласно чл. 45, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование до 13.09.2019 г. Директорът на училището

Класираниятученик се записва само при наличие на пълен комплект от документи, декларирани в Заявлението.

Заповед №1049 от 27.03.2019г.