ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Проекти и програми

Схема “Училищен плод”
Проект “Образование за утрешния ден”
Проект “Подкрепа за успех”
НП “Заедно в грижа за ученика”
НП „Ученически олимпиади и състезания“
Проект „ПрироДа“
Проект „Твоят час“
Извън класни дейности за преодоляване на обучителни затруднения
Извън класни дейности за занимания по интереси
Представителни изяви на групите 2016/2017 учебна година
Представителни изяви 2017/2018 учебна година