ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Програми

Годишна училищна програма за ЦОУД

Програма за подкрепа на личностното развитие на учениците в училище за учебната 2019/2020 година

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програма за превенция на ранно напускане на училище

Програма за равни възможности