ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Правилници

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за пропускателния режим

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение и труд

Етичен кодекс