ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Правилници

Правилник за дейността на училището

 

Правилник за пропускателния режим

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение и труд

Етичен кодекс