ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Клуб “Математическо моделиране”

Тематична област:Математика

Тематична подобласт: Математическо моделиране

Ръководител:Радка Динева