ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Клуб “Живеем здравословно”

Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот

Тематична подобласт: Знания за здравето

Ръководител: Катя Тодорова