ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Графици

Дневен режим

График за класните работи 2 учебен срок 2018/2019 учебна година

График за часа на класа за учебната 2018-2019 година -2 срок

График за допълнителния час по физическо възпитание и спорт за 2018-2019 година – 2 срок

График за консултации с родители за 2018-2019 година – 2 срок

График за консултации с ученици за 2018-2019 година – 2 срок

График за провеждане на часовете по СИП-ФУЧ за 2018-2019 година – 2 срок

Заповед-Самостоятелна форма на обучение 2018/2019 учебна година